петък, 15 юни 2012 г.

Звукът на тишината


 Шеста международна хайку конференция
- Благоевград 2012 г.

Шш...ът! Ако вдигаме шум,
времето ще започне отначало.
Пол Клодел

Петър ПЛАМЕНОВ
pet27@abv.bg

Темата на Шеста международна хайку конференция - Благоевград 2012 г. е "Тишината в хайку". Конференцията се организира от "Хайку клуб София" и Катедра "Философски и политически науки" на ЮЗУ “Неофит Рилски” с участието на членове от Българския Хайку Съюз. Конференцията ще се проведе в база "Бачиново" - Благоевград на 16 и 17 юни т.г.

Хайку е поезия на деликатността, грубото усещане, обобщенията на едро, широките мазки, дразни филигранността на лирическата миниатюра. Драматургичната игра в хайку е привличането и взаимооттласкването между безкрайно-малкото и незначимото и безкрайно-голямото и общовалидното. Само когато стиха постигне тяхната сдвоеност е напълно хайку.
Затова и не се понасят в хайку сложни думи, резки неологизми, разпознаваеми езикови игри, словесни логаритми, жаргонни думи или термини, търси се езиковата непринуденост, изчистеност и лекота.

Деликатност и нюанс преди всичко, ново в онова, което се вижда всеки ден, необикновеността на обикновеното - изключителното в неповторимото, на фона на космическата несъизмеримост и дълбокото съзвучие пронизващо всичко. В хайку деликатността е търсенето на съзвучие, на хармония, дори ако това означава да не се мисли в обичайните мери или може би тъкмо, защото не се мисли в обичайното е възможно да се разпознае изключителността на наглед неизключителното.

В хайку всичко следва да е като диханието - живително, просто, естествено, лесно, непринудено, но най-вече като че неустено, но крайно съществено.


П Р О Г Р А М А

16.06.2012 г.
Първи панел
Начало - 10.30 часа
• Доклади от Дейвид Ланю (САЩ), Людмила Балабанова, Антоанета Николова, София Филипова, Петър Пламенов.
. Дискусия

Втори панел
Начало - 14.30 часа
• Отчитане на резултатите от Петия национален конкурс за хайку поезия на свободна тема.
. Демонстрация на суми-е

17.06.2012 г.
• „Гинко” – хайку разходка, по време на която се пишат хайку
. Литературно четене на нови хайку

За контакти: 17etaj@gmail.com

Няма коментари:

Публикуване на коментар