четвъртък, 24 февруари 2011 г.

Очакване на милостта


"Ангелът в тъмницата”

Петър ПЛАМЕНОВ

pet27@abv.bg


 „Ангелът в тъмницата”, 2008, Хартия и цветени моливи; етюд от Владимир Морзоханов по епоса "Шах-Наме" на Фирдоуси
Деликатната фактура на творбата и прецизността на рисунъка, създаващи силно усещане за физическа достъпност и пластичност на образите, се сблъъсква с дълбокия алегоричен и символичен подтекст. Експресивната сила на етюда се ражда именно от това напрежение между визуалната реалистичност и сложните, почти приказни, обертонове на духовното послание – копнежът по близост, утешение и спасение, които са колкото човешко дело, толкова и на силата, на провидението, на смилилия се мълчащ, но действащ през човека Бог...

Мотивът на картината е инспириран от епическата поема „Шах-наме” („Книга на царете“),  на персийския Омир -  Абу ал-Касим Фирдоуси (ок. 935 — 1020) и един от песонажите в нея Бижан, несправедливо хвърлен в затвора.  

В И З И Т К А

Владимир Морзоханов (1963) e роден и живее в София. Член е на СБХ, от 1983 г. редовно участва в неговите общи годишни изложби. През 2008 г. прави самостоятелна ретроспектива „Самосъзнаваща душа” в галерия „Арте” София. Включва се успешо в кураторски проекти като: „Мъжкото тяло” и „Мъжкото тяло ІІ” на Румяна Константинова, както и в проекта: „Портрети на бежанки” на центъра за етнически изследвания CERMES. Негови творби са част от колекциите съвременно българско изкуство на НХГ, на галериите в страната: Пловдив, Добрич, Търговище, Габрово, както и са обект на частни колекции в Сащ, Русия, Германия, Швейцария, Гърция и др. Творческите му търсения са в областта на портрета, голото тяло, натюрморта, алегоричната живопис и пейзажа. Освен с маслена живописна техника се изявява и в полето на графиката и рисунката с молив. Стилът му развива търсенията на хиперреализма.

Няма коментари:

Публикуване на коментар