сряда, 25 май 2016 г.

24 май или защо честваме словото

 
 
ЧЕСТИТ 24 МАЙ
НА ВСИЧКИ ТЪРСЕЩИ СВЕТЛИНАТА
 


Петър ПЛАМЕНОВ
pet27@abv.bg


Българският дух е духът на най-високата човечност, на най-висшата ценност и най-висшата цивилизованост?! Можете ли да си позволите тази висина?! Не е ли истина, че именно българите са онези, единствени почитащи в празник създаването на своята писменост и чудото на знанието, спасението чрез буквите.

Човекът и обществото се възвисяват чрез словото, чрез буквите и пак през тях придобиват силата и дълговечността си. Духовната свобода е свободата на самоосъзнаващият се буквен човек, който чете света и себе си в своето умение да любопитства, да се учудва, пита и мисли, да надмогва теснината на времето и убогостта на мястото.

Какво значи да честваш писмеността. Най-напред да осъзнаваш езика като победа над мимолетното, като средство да се опазва духа, но най-вече като фин инструмент за преобразяване на мирозданието. Почитайки словото ние казваме, че по-важната от силата на мишците е силата на духа, че безграничността започва от способността да назовем и да закопнеем.

Българите са нужни на света, защото са му дали най-висшата идея почитта на словото, писмеността и азбуката, но не като идолопоклонничество, а като Божието озарение и милост, посредством, което хората обикват света и живота, учейки се да живеят. Не случайно 24. Май. е единствения в света празник на Духа като Знание, Мъдрост, История, Памет, Почит и Поезия.

Само с това българското може да се гордее и възвисява. Само тук можем да прозрем, защо носим толкова страдания, които трябва да преобразим с мъдростта на думите, със спасителната сила на словото....