неделя, 22 ноември 2009 г.

Красота срещу гневаТози свят е като вишна .
Три дни само –
и цвета го няма.

Ако се върнеш разгневен,
погледни в градината
върбата...

Срещу ярката луна
на хълма бор
въплътил моето прераждане...

Ошима Рьота /1718-1787/, роден в областта Шинано /днес Нагано/, живее в старата столица Едо, ползва се с добро име сред поетите. Приживе издава около 200 книги с поезия, но остава в историята на японската и световна литература само няколко хайку. Въпреки, че не е възприеман като велик класик, тъкмо неговата поезия доказва, старата истина на хайку стиховете. Голям поет е онзи, който остави поне едно прекрасно хайку, а велик, онзи сътворил две... В свойте творби Рьота обединява Времето, Човека и Всемира с най-дълбокото чувство – това на смирената жалба. Силата на тези стихове ги превръща в класически образци на лапидарността. Красотата е схваната като единственото оръжие за реална съпротива срещу страха, тъгата и гнева. Сякаш не е възможно по-дълбоко обобщение за битието от тези няколко стиха, посветени на човешкия миг...

Петър Пламеновthis world is like a cherry tree
three days only -
and the blossom is gone

against the bright full moon
a hilltop pine tree
is the image of my rebirth

bad-tempered I got back
then in the garden
the willow-tree

Oshima Ryota ( 1718-1787), was born in Shinano, (today Nagano) and lived in the old capital city of Edo. During his life he published over 200 books of poetry, but is best known in the history of Japanece and World literature by his haiku verses. His poetry proves the old truth of the haiku verses according to which a good poet is the one who created a good haiku, and a great one – the one who created two...


The strength of these poems makes them classic examples of lapidarity and brevety. There beauty is conceived as the only possible real weapon of resistance against fear, sadness and anger. As if it is not possible deeper and very successful summary of the life of these two verses devoted to human moment ...

Няма коментари:

Публикуване на коментар