неделя, 16 ноември 2014 г.

Световен ден на философията20 ноември
Световен ден на Философията
в СУ „Св. Климент Офридски”Философски Фактултет на СУ „Св. Климент Офридски” организира на 20 ноември празнично честване на Световния ден на Философията. Целта на събитието е многоизмерна. От една страна ще се направи опит да се отговори на трудните питания: „Възможна ли е все още философията днес?”, „Нужна ли ни е тя?”, „Има ли полза от занимания, които не носят конкретни печалби?”, и не на последно място, „На какво ни учи най-старата наука?”, и „В какво се състои силата на любомъдрието?”. От друга страна е стремежът да се представят емблематични, успели и влиятелни личности, завършили факуртета и оказали съществено социално и научно влияние в българското общество през последните няколко десетилетия, които са получили високо признание и доказват смисъла от философската дисциплина като социален, морален и интелектуален коректив. И ако е вярно, че питането е невинността на душата и благочестието на духа, то философията като изкуство на питането, защото тя не дава готови отговори, но подпомага разбирането, защото нейното питане е колкото учудване толкова и съмнение и не по малко възхита. Според Айн Ранд “Философията се изучава най-добре, ако подхождате към нея като към криминален разказ: следвайте всяка следа, улика и загатване, за да откриете кой е лошият и кой е добрият. Критерият са два въпроса: Защо? и Как? Ако даден принцип изглежда верен – защо? Ако друг изглежда лъжлив – защо? И как бива усвояван? Няма да откриете отговорите незабавно, но ще се сдобиете с безценно качество: умението да мислите с езика на същественото”.Програмата започва с открит дебат, посветен на „Българският път. Потенциал, проблеми, перспективи”, в който ще се включат Иван Колев, Пламен Макариев, Георги Каприев, Райчо Пожарлиев и Тихомир Безлов. Тук ще се обявят и резултатите и наградените от конкурса по същата тема за студенти и ученици. Сред основните акценти е срещата с випускници, получили разностранна обществена изява и реализация д-р Желю Желев – първи президент на Република България, философ и политик, проф. Георги Фотев – философ, социолог, екс-министър на просветата, Любен Козарев – издател и директор на издателство Изток-Запад и нашумелия дизайнер Антони Миленков. Ще бъдат представени нови книги от български философи, издедени през последната година от Георги Каприев, Иван Колев, Огнян Касабов и Цветина Рачева. Разпалените дебати ще бъдат заобиколени и от изкуство, чиито автори са философи. Фотографската експозиция включва работи от Цочо Бояджиев, Петър Пламенов и второкурсничката Радостина Диловска. Пак философи на живо ще четат поезия Димитър Зашев, Хараламби Паницидис, Петър Пламенов, Камен Киров и др. С музикални с изпълнения ще се представят млади мислители и студенти като Веселин Дафов, Виктория Тодорова, Живка Захариева и групите “The strapons” и “Metal heart”. Борис Грозданов ще се погрижи за визуалната среда и кино изкуството, а Ясен Захариев ще тълкува философията на виното и изкуството на сомелиера.През 2002-ра година ЮНЕСКО обявява 20 ноеври за Световен ден на философията, три години по-късно е вписан в официалния календар на организацията като празнично събитие, тъй като "философията е дисциплина, която насърчава критично и независимо мислене и е в състояние да работи за по-добро разбиране на света и насърчаване на толерантността и мира".У нас от 2005-та година събитието се отбелязва ежегодно по инициатива на специалност Философия към ФФ при СУ „Св. Кл. Охридски” и СУПФБ /Сдружение на университетските преподаватели по философия в България/. В Париж централата на ЮНЕСКО предлага редица събития на тема: "Социални трансформации и междукултурен диалог", конференция "Нови философски практики" и кръгла маса "Наръчник по Философия, Юг-юг хоризонти", разработен с подкрепа на Абдулах бин Абдулазиз, и съпътсващото мероприятие "Приносът на идеите на Али ибн Аби Талиб за културата на мира и междукултурния диалог".


За повече подробности по програмата,темите и участниците на интернет адрес:
http://philosophyday.wordpress.com/
Няма коментари:

Публикуване на коментар