неделя, 23 януари 2011 г.

Достолепие на географската карта

   

Кратка история

на най-голямата книга в света


Петър ПЛАМЕНОВ 

pet27@abv.bg 


Питали ли сте се коя е най-голямата по обем книга в света?!
Наскоро изследване даде отгвор на този любопитен въпрос. Оказва се, че тове е знаменитият "Атлас на Кленке" от ХVІІ-ти век. Височината на книгата е колкото среден човешки бой, а разгръщането й коства истински физически усилия и изисква здрава мускулатура.

 

 Забележителният "Атлас на Кленке" е книга на достолепието и властовата импозантност, тя е част от възстановения бясък на кралската инсигния, към която богатите изразяват почитта си.  "Атлас на Кленке" е висок 1.75 метра и дълъг 1.90 метра. Книгата се съхранява в Британската национална библиотека. Необходими са поне шест човека, за да бъде вдигнат и още двама, за да бъде разтворен...

Създаването му се приписва на холандски принц Йохан Морис от Насау. Атласът вероятно е бил притежание на холандския търговец Йоханес Кленке, който го поднася като благодарствен дар на английския крал Чарлз II през 1660 година, по случай възстановяването на Монархията, като по този начин намеква за бъдещите добри търговски връзки. Картите в атласа са повече от географски нагледи – те са преди всичко визуални енциклопедии на епохата си и на светогледа на човека след Великите Географски открития.  

Книгата съдържа колекция от 37 големи стенни карти, отпечатани на 39 листа, в това число карти на земните континенти, на Британия и на други европейски страни. Сбиката изразява като компендиум цялото познание за географията и историята по онова време.  

Тогава, в средата на ХVІІ-то столетие, холандците установяват господство на картографския пазар, което продължава близо още век. Множат и се картите, събрани в луксозни атласи и подвързвани като книги. Атласът на Меркатор* от 1607-1608 г. съдържа 146 карти; 40 години по-късно в четири- томния Atlas Novus на Хенрикус Хондиус и Йоханес Янсониус са включени 357 изображения. Броят им достига 593 в единадесет томния Atlas Major на Йоан Блау от 1662 г. Френските крале полагат големи усилия да утвърдят френска картографска индустрия, която накрая се налага над холандците.  

 

 През 1828 г. крал Джордж III, подарва знаменития атлас на Британската библиотека, като част от по-голямо дарение от географски карти и атласи, книгата обаче веднага е засекретена в архивите. Реставрацията му е отложена и едва през 1950 г. атласът е преподвързан и възстановен.  За първи път обаче след повече от  350 години през април 2010 г. книгата е била публично оповестена и изложена в мащабна експозиция в Лондон на картите, съхранявани в депата на Британската библиотека, при това с разгърнати страници.  


Интересен факт е, че през октомври миналата година издателят Горъдън Чиърс - Gordon Cheers, от Австралия предприема нов, крайно амбициозен, проект. Той прави  нов световен атлас, наречен „Земя”, публикуван само в 31номерирани копия, чиято цена е от 100 000 $ броя, който в момента държи първенството за най-голяма книга на света и е по-голям от  "Атлас на Кленке" с около една човешка стъпка.  

Човешките чудаса - древни или нови, каквото безспорно е и достойният за кралски очи и почест "Атлас на Кленке", макар и преходни, все още събуждат у нас възхищение, скрита гордост и някакво странно желание за познание, защото какво ли е по-силно от любопитството?! 

Няма коментари:

Публикуване на коментар